EnviroMon Dataloggningssystem

EnviroMon är ett mångsidigt, expanderbart och komplett dataloggningssystem. EnviroMon mäter- och lagrar temperatur, fukt och andra parametrar automatiskt och kan larma/varna operatören när data går utanför satta gränsvärden.

EnviroMon är både flexibelt och ekonomiskt: du kan börja med ett system för att mäta enbart en enda temperatur och senare expandera systemet för att mäta och övervaka upp till 40 givare utplacerade runt en mätplats eller t.ex. en arbetsplats med omvandlare och givare placerade upp till 100 meter från centrala mätsystemet.

EnviroMon arbetar i ett nätverk så givare kan placeras ut 100 m från varann. Mätvärden från EnviroMon-systemet kan avläsas på en display på loggern, sändas till en skrivare, laddas ned till en PC eller t.o.m presenteras "live" på en websida. Med användning av ett modem, (radio, telefon eller GSM), kan EnviroMon systemet fjärrövervakas.

EnviroMon data acquisition systemSystemet har följande viktiga fördelar:

 • Det utför rutinmätningar automatiskt-> personalen kan jobba på med sina uppdrag
 • Det ger ljudalarm när ett problem uppstår-> inget alarm, ingen insats krävs
 • Det lagrar en permanent upptagning av mätningar->du kan visa överensstämmelse med motsvarande lagar och förordningar
 • Det ger tidsvarningar vid systemfel-> minimerar risken för förstörda lager eller produkter
 • Det är lätt att installera och använda


Systemet har följande funktioner och optioner:

 • Kan opereras med en PC eller jobba "stand-alone" (dator krävs för installation)
 • Matas från elnätet, har batteri backup
 • Kan skriva ut rapporter direkt
 • Kan opereras via modem, nätverk eller internet för fjärrkontroll
 • Kan presentera mätdata "live" till en websida
 • Stort urval alarmtillbehör
 • Fahrenheit eller Celsius temperaturvisning
 • Högnoggranna givare