EnviroMon Dataloggingssystem

EnviroMon Konvertrar och givare

EnviroMon tar mätvärden från ett antal givare upp till 400 m från loggern. Givarna är anslutna till konvertrar som omvandlar den analoga signalen till digitala signaler. Signalerna kan sedan skickas tillförlitligt och noggrannt till loggern över långa distanser.

Vilken konverter som bäst passar för din applikation beror på vad du vill mäta. Denna sida beskriver ett antal konvertrar & givare som finns, alternativt kan du läsa våra råd om hur du mäter skilda signaler.

Här kan du lägga din order

3-kanal konvertrar (temperatur, ljus, brytarposition)

EL001 Tre kanal konverter

Med de tre kanalerna på EL001 kan du mäta en blandning av temperatur, ljusnivå eller brytarposition. Föjande givare finns, alla har 5 meter kabel för anslutning till konvertern.

EL001 med tre givare anslutna
 • EL031 ljusnivågivare.
 • EL031 ljusgivare ger ett kvalitativt mått på ljusintensitet. Den har logaritmiskt svar som gör den användbar för ett brett ljusområde, både synligt och infrarött.
 • EL029 Brytarposition / Dörrbrytare.Denna enhet användes vanligen för att kontrollera om en dörr är stängd eller öppen. Normalt användes en (medlevererad) magnet, fäst på dörren och EL029 till dörramen. Alternativt kan man koppla in en yttre microbrytare (ej medlevererad). Loggerns display visar antingen "Öppen" eller "Stängd".
 • EL015 temperaturgivare. EL015 är en precisionsgivare för att mäta temperaturer från -30°C till +70°C. Om du inte behöver mäta utanför detta temperaturområde, är denna givare det bästa valet.

 

(EL001 är inte vattentät: Om du behöver placera konvertrar i en miljö där de utsätts för fukt och väta, skall du använda EL017 , som är IP65 klassad.)

EL017 Tre kanals konverter (IP65 klassad)

Denna IP65 klassade temperaturkonverter är identisk med EL001 temperaturkonverter, men innesluten i en IP65 klassad låda. (IP klassningen är ett mått på dess tålighet mot damm och vatten).

Specifikationer

Tabellen nedan visar specificationerna för EL001 / EL017 när de användes med de givare som Pico kan leverera.

EL017 IP65 klassad konverter
Givare Område Upplösning Onoggrannhet Dimensioner
EL015 temperatur -30°C till 70°C 0.01°C ±0.1% (0 till 70°C) 6mm x 50mm med 5 meter kabel
EL031 ljus 0 till 1 0.1% Kvalitativt 72x45x28mm med 5 meter kabel
EL029 (Dörrbrytare) brytare Stängd / Öppen NA NA 72x45x28mm med 5 meter kabel


Fukt / temperatur Konverter

EnviroMon kan mäta fukt med EL030 temperatur och fuktgivare och EL026 konverter. EL030 innehåller både en temperaturgivare och en kalibrerad fuktgivare. EL026 har en inkanal där endast EL030 givaren anslutas.

EL026 med EL030 temperatur och fuktgivare

Specifikation av EL026 konverter och EL030 givare

Givare Område Onoggrannhet
Temperatur -20 till 70°C ±0.2°C (0-70°C) ±0.3°C(för övrigt)
Fukt 0 till 99% icke-kondenserande ±2% (0 till 90%)


 

Strömövervakning

EL040 Strömkonverter

När man nu i hela världen arbetar intensivt med att förbättra/minska energiförbrukningen kan EL040 ge vägledning både hemma och i industrin. I industrin kan strömförbrukningen övervakas kontinuerligt och ge en noggrannare kostnadsbild och fördelning på olika områden och finna vilka högförbrukarna är. Beväpnad med denna information kan man besluta vilka åtgärder man skall göra för att minska överförbrukning och spara pengar.

Med EL040 i ett EnviroMon nätverk kan du övervaka tre AC strömmar. AC strömtänger eller strötransformatorer ger insignalerna till EL040. EnviroMon kan på detta sätt användas för att styra och övervaka strömförbrukningen och ge alarm vid överförbrukning t.ex.

Det finns en färdig utrustning som innehåller allt som behövs för att börja övervaka och mäta strömmen i 3-fasnät och förbrukare.

Mer information om utrustningen får du här.

Antal kanaler 3
Givartyp Strömtänger
Max. inspänning 1V RMS AC
Ingångsimpedance >1Mohm
Frekvensområde 20Hz till 1kHz
Onoggrannhet ±1% (0 till 200mV)*
±2.5% (200mV till 1V)
Funktionstemperatur -20grdC till +70grdC
Anslutningar 4mm banankontakter
* När man man mätrer med en 200 Amp strömtång som ger 1mV per Amp.


EL040 current monitor

Generella konvertrar (Spänning / Ström insignaler)

EL016 8-kanals omvandlare

EL016

EL016 har åtta ingångar som kan mäta signaler mellan 0 och 2.5 volt. Analoga anslutningar görs med en D9-polig honkontakt. EnviroMon kan programmeras för omvandling av spänningarna till andra enheter (tex. tryck, flöde, last) och visa dessa enheter.

Antal kanaler Område Upplösning Onoggrannhet
8 (gemensam jord) 0 till 2.5V 10 bitar (2.4mV per LSB) 1%


El016 8-kanals konverter

Strömtång

TA011 300 Amp a.c. strömtång
Eftersom TA011 inte använder batterimatning är den väl lämpad att användas för mätningar av ström över långa tidsperioder.

När man inte behöver kontrollera batterier, kan man med fördel använda TA011 tillsammans med EL040 strömkonverter för att mäta strömförbrukning i månader, t.o.m år.

Mätområde, ström 0.1A till 300A a.c. RMS
Onoggrannhet:
0.1 till <50A
50A till 300A

±3.0% ±10
±2.0% ±5
Utspänning 1mV a.c. per 1 Amp a.c.
Funktionstemperatur 0grdC till 50grdC
Maximum ledariameter 29mm
400A a.c current clamp for use with the EL040 power monitor

EL037

EL037 har fyra inkanaler, varje kanal kan konfigureras oberoende (med jumpers) för mätning av ±2.5V, ±10V eller 4-20mA. Den kan också koppla in en yttre spänningskälla, (tex. 12V eller 24V, beroende på behoven) till var och en av mätgivarna. Givarna anslutes till inkanalerna via skruvanslutningar.

Område Upplösning Onoggrannhet
±2.5V 16 bitar + tecken (40uV per LSB) ±0.2%
±10V 16 bitar + tecken (0.15mV per LSB) ±0.4%
4-20mA 16 bitar (0.4uA per LSB) ±0.3%


EL037 spänning, ström och resistans konverter

Strömövervakningsutrustning

Strömövervakningsutrustningen innehåller allt som behövs för att mäta ström från tre separata strömkretsar, te.x stigare R,S,T, 3-fasmotorer o.s.v. Utrustningen lämpar sig väl för att mäta och balansera 3-fasmatningar och maskiner samt energiövervakning.

Strömövervakningsutrustningen ger kostnadsbesparing jämfört med att köpa produkterna separat. Utrustningen innehåller:

 • EL040 strömkonverter
 • EL005 logger
 • Tre TA011 AC strömtänger
 • AC nätadapter
 • EL003 netverkskabel
 • PC program, kablar och manual

Mer information...

Contents of the Current Monitoring kit

The contents of the Current Monitoring kit

 

AlarmsLoggrar ¦ Alarm


DrDAQ data logger L.A.N.Z.O Sweden AB Orderinformation Teknisk support Nedladdningav senaste program Nyheter från Pico Dataloggrar Oscilloskop och spektrumanalysatorer L.A.N.Z.O Sweden AB hemsida oscilloscopes and data loggers