Introduktion - EnviroMon data loggning och alarm system

Introduktion

EnviroMon är ett mycket flexibelt dataloggningssystem. Det är konstruerat med ett antal separata moduler: du väljer bara den modul du behöver för dina mätningar.

Det finns fyra huvuddelar i systemet:

EnviroMon data acquisition system

EnviroMon Nätverk

Nätverket är ett system av fyr-ledarkablar, som strömförsörjer och skickar/överför data mellan loggrar, konvertrar och övriga moduler, t.ex. fjärralarm. En logger kan anslutas var som helst längs nätverkskablarna.

För de flesta användningar duger lågpris telefonkabel. Med sådan kabel kan man bygga ca 400 meter långt nät mellan loggern och den avlägsnaste givaren i nätet. Med tjockare kabel kan man
utvidga nätet till 1000 m eller mer.

Vi kan leverera kablar i standardlängder eller du kan själv köpa kabel och göra dina egna längder.